É o momento de cambiar o embrague?

Aínda que cada modelo de vehículo ten as súas especificacións e sempre temos que seguir as indicacións de cada fabricante, normalmente non existe unha quilometraxe ou tempo concreto que determine cando é o mellor momento de cambiar o embrague. Así que o mellor que podemos facer é “escoitar” ao noso vehículo por posibles sinais que nos mande sobre o sistema de embrague.

Que forma o embrague e que función ten cada peza?
Un utilitario que faga moitos traxectos pola cidade -ou que é usado por condutores noveis- ten máis posibilidades de sufrir e especialmente o embrague.

Este encárgase de transmitir a potencia do motor á caixa de cambios. Así facilita a elección da marcha e a absorción das sacudidas que proveñen da transmisión.

Para dicilo doutra maneira: se existe unha marcha engranada, o embrague separa e une o xiro do motor á transmisión, libera o movemento cara ás rodas e fai que podamos deter o coche sen que o motor pare.

Está formado polo volante de inercia ou volante motor, ao que chega o movemento cando o disco de embrague axústase a el a través do eixo principal. Pola súa banda, a maza de embrague exerce a presión necesaria para que a potencia do motor chegue ás rodas motrices.

O disco de embrague é o que sofre a fricción e maior desgaste do conxunto ao atoparse en contacto con ambas pezas. Por último, atopamos o collarín de empuxe, que axusta ou separa o disco cada vez que se pisa o pedal de embrague.

O embrague, unha peza fundamental que tamén require as súas revisións

Cada peza sofre nun ou outro momento polo que, saber cando debemos substituír o embrague por un novo depende da maneira en que se conduza, dos quilómetros que se fagan ao ano e do estado de mantemento xeral do coche.

A título orientativo, pódense tomar como referencia unha revisión do embrague cada 150.000 quilómetros. Con todo, coméntao sempre que fagas unha revisión oficial en Talleres GuillerMotor, o teu taller de confianza.

Presta especial atención ante os seguintes indicadores:

  • O coche revoluciónase cando pisas o acelerador pero non colle velocidade.
  • As marchas entran mal e de forma brusca.
  • Cando soltas o pedal do embrague, notas que o seu percorrido é moi curto e que de forma moi rápida o coche ponse en movemento.
  • Escoitas chirridos cando pisas o embrague.
  • Cando parpadea ou se acende algún piloto que indique que debes parar o coche por un fallo, entre os que se pode atopar esta peza.

Recoméndase visitar o noso taller sempre que notes calquera anomalía no cambio de marchas. Moitas veces non fai falta que o coche sexa vello ou teña moitos anos. Os vehículos nos que aprendemos a conducir ou collemos cando temos pouca experiencia tenden a sufrir moito. Revísao antes de que a avaría sexa maior e o custo de reparación sexa complicado de asumir. Pide orzamento en Talleres GuillerMotor.