Como elexir o tipo de aceite adecuado?

A elección dun bo tipo de aceite para o noso coche é tan importante como o carburante. Descobre como en Talleres GuillerMotor seleccionamos o aceite adecuado para o teu vehículo.

Todos os condutores sabemos da importancia do uso de produtos adecuados para o motor e mantemento do noso vehículo, pero á hora de chegar ao apartado de cambiar o aceite, coñecer a oferta, os tipos, as marcas… é tanta a variedade que pode resultar abafador. Por iso, para coñecer o excelente traballo que os mecánicos de Talleres GuillerMotor realizamos coidando o teu vehículo convén ter un achegamento aproximado a esta tarefa concreta. Que tes que saber á hora de elexir un bo aceite para o motor do teu coche?

ACEITES MINERAIS VS. ACEITES SINTÉTICOS
Unha das primeiras características que chama a atención á hora de elexir o tipo de aceite para o noso coche é a súa clasificación en sintéticos e naturais. Respecto a cal é o mellor para o noso vehículo, o primeiro factor a ter en conta é a recomendación do fabricante. Con todo, por norma xeral fabricantes e talleres mecánicos profesionais do sector adoitan sinalar os sintéticos como os máis adecuados, sobre todo no caso de vehículos novos. Neste caso concreto non nos debemos deixar levar pola máxima de que todo o natural resulta máis adecuado e menos agresivo, xa que precisamente falando dos aceites para coches, son nos sintéticos onde máis se depura e coida que os aditivos e deterxentes melloren o rendemento do motor.

COMO INTERPRETAR A VISCOSIDADE NECESARIA
A viscosidade é o factor que determina a espesura do aceite e por tanto como e con que fluidez vai percorrer o motor. É tan importante como o tipo, debido a que un aceite moi fluído pode “coarse” en recunchos que presente o motor pola súa antigüidade e por tanto producir fugas que provoquen a súa combustión e o temido “fume azul” do tubo de escape. Pola contra, un aceite demasiado viscoso tardará máis en chegar a cada parte do motor e por tanto non se estará lubricando correctamente desde o arranque. E como coñece o noso mecánico profesional cal é a viscosidade de cada aceite para motor? En cada envase de aceite para o motor do coche podemos apreciar un código que variará a súa indicación segundo trátese dun aceite monogrado (deseñados para traballar a unha temperatura específica) ou aceite multigrado (deseñados para traballar nun intervalo de temperaturas, é dicir, aptos para cambiar de climatoloxía ou en rexións onde as temperaturas varían notablemente). Os monogrados virán indicados mediante as siglas SAE (Sociedade de Enxeñeiros Automotrices) e o número de graos. Exemplo: SAE 10, SAE 30, SAE 40. Os multigrados son os máis frecuentes debido á súa versatilidade, e traballan coa súa propia escala por intervalos.

ESCALA DE VISCOSIDADE DO ACEITE PARA COCHES MULTIGRADO
Trátase dunha codificación de 4 ou 5 díxitos conformado por dous números divididos pola letra W (** W**). Esta W é a abreviación de “ Winter”, indicación de que son aptos para baixas temperaturas. Estes números indican o intervalo mínimo de viscosidade do aceite elixido, e que o determina? Segundo o grao de frío ou calor da zona na que che atopes: a maior temperatura, maior a viscosidade necesaria posto que a calor volve ao aceite menos denso, do mesmo xeito que a menor temperatura, menor a viscosidade necesaria posto que o frío volve ao aceite máis denso. Así, o primeiro díxito deste código (o que se sitúa diante da W) indica en graos o mínimo que soporta, e despois da W, o máximo. Segundo a rexión na que nos atopemos e a súa temperatura media, teremos que comprar un aceite que se atope dentro destes parámetros. Por tanto, se en graos a nosa rexión marca unha media dun intervalo entre 10 W40, o noso mecánico de confianza fará uso de calquera aceite que conteña esta codificación ou unha de maior intervalo. É dicir, que a primeira cifra sexa máis pequena e a segunda cifra máis grande.

EXEMPLO PRÁCTICO DE COMO ELIXE O meu MECÁNICO UN BO ACEITE PARA O meu COCHE
Se o meu vehículo é un modelo novo ao que vou darlle uso nunha rexión cálida, a priori o fabricante indicará mediante o manual do coche un aceite aproximadamente de 10 W40 como óptimo, xa que é o apropiado para que os seus compoñentes activos non permitan unha perda de viscosidade debido á licuación, e non necesita outros aditivos para evitar a densificación do aceite a baixas temperaturas. Isto quere dicir que nos serviría tamén un aceite que marque 5 W40, 10 W50 ou mesmo 5 W50, é dicir, todo aquel que aumente o intervalo marcado (diminúa a primeira cifra e aumente a segunda cifra) pero nunca un que se atope nun intervalo menor (aumente a primeira cifra por encima de 10 e diminúa a segunda por baixo de 40). Toda esta información resulta perfecta para algo vital, que non é outra cousa que entender o funcionamento do noso coche e as razóns polas cales un produto específico é necesario, pero en calquera caso é moi importante que ante calquera dúbida ou se afás realizar traxectos nos que haxa un considerable cambio de temperatura, póñaste en contacto con nos, o teu taller mecánico de confianza.